Fundamenter

Ethvert byggeri starter med et solidt fundament

Fundamenter har meget forskellige dimensioner afhængig af deres opgave. Nogle gange kan en rende i jorden, der fyldes med beton, være nok, men hvis der skal installationer igennem, kan det være en fordel at støbe fundamenterne i forskalling. Så kan man designe fundamentet nøjagtigt og placere afløbsrør, fjernvarmerør mm.

Armering i fundamenter er ligeledes noget, der kan dele vandene. Ved udførelse af ‘bondemandsfundamenter’ smider man bare noget jern ned i hullet, mens man støber, men de moderne forskrifter er meget strenge ift. placering af armering i fundamenter. Beton er et fantastisk materiale til at tage tryk, men er ubrugeligt til at tage store træk. Her placeres armeringsstålet for at tage det træk, der måtte komme, så de to materialer supplerer hinanden.

Derfor er armeringens placering i fundamenterne ikke uvæsentlig. Der arbejdes med et minimumsdæklag, der afhænger af miljøklassen, men styrken på armeringen er størst jo tættere på kanten af betonen, den er. Det vil sige fundamentet er stærkest, hvis armeringen ligger det helt rigtige sted i betonen.

Derfor er det altid bedst at få rigtige fagfolk til at lave fundamenter!