Vægge

Betonvægge er meget mere end bare firkantede klodser,
når de laves er fagfolk

Vægge i in situ-beton er enormt alsidige, fordi man kan indstøbe/indbygge hvad som helst! Støbte vægge har enormt meget styrke, og de kan være de bærende dele i en smart moderne konstruktion med masser af glas.

Vægge udendørs kan være terrænregulerende og tage et meget stort jordtryk. Man kan få en superspændende have med forskellige niveauer forbundet med trapper, ramper el.lign.